معماری

آنچه معمار انجام می دهد، پیش از آنکه تبدیل به یک بنا شود، باید پاسخی باشد به نهاد انسان و معماری فرایند ترکیب عظیمی است که هزاران کارکرد معین انسانی را به هم تلفیق می کند و همان معماری باقی می ماند. نیت معماری ایجاد هماهنگی میان جهان مادی و زندگی انسان است. معماری، اراده زمان است که به فضا تبدیل شده است. زنده، شاداب و جدید. از دل فرهنگ ها برمی خیزد و خود بهشی از فرهنگ می شود. اینکه معماری در لحظه‎ای از خلاقیت بوجود می‎آید، یک حقیقت انکارناپذیر است، زمانی که ذهن درگیر چگونگی تضمین استحکام یک ساختمان و نیز تأمین خواسته‎هایی برای آسایش و راحتی است، برای رسیدن به هدفی متعالی‎تر‎ از تأمین نیازهای صرفاً کارکردی برانگیخته می‎شود و آماده می‎گردد تا توانایی‎های شاعرانه‎ای را به معرض نمایش گذارد که ما را برمی‎انگیزانند و به ما لذت و سرور می‎بخشند. پروژه از خلق ایده آغاز و در مسیر رشد خود با تفکر معمار طراحی شده و با فن و تکنولوژی به اجرا در می آید و در نهایت با مدیریت جامع و کارآمد به بهره برداری می رسد گروه معماری ایوان با بهره گیری از برترین تخصص ها در زمینه های مختلف معماری ، دانش روز دنیا را با خلاقیت و نوآوری در هم آمیخته تا توانایی هایی خود را به بهترین نحو به خدمت گیرد و بیشترین رضایت را از کارفرمایان خود کسب کند. در گروه معماری ایوان جمعی از متخصصان گرد هم آمده اند تا با تبادل آراء و هماهنگی تیمی بنایی یگانه و معمارانه خلق می کنند. هر بنایی با هر کاربری می تواند چالشی نو در ذهن ما ایجاد کند و ما را به سوی ایده ای نو رهنمون سازد. درک صحیح از خواسته کارفرما همراه با مدیریت و برنامه ریزی جامع به کارفرما به عنوان سرمایه گذار پروژه کمک می کند که با صرف هزینه و زمان بندی منطقی و صحیح، پروژه معماری از لحظه آغاز تا زمان بهره برداری درست و اصولی پیش رفته و بهترین نتیجه را کسب کند. گروه معماری ایوان در زمینه های مختلف پروژه های معماری از فاز صفر (مطالعات و امکان سنجی پروژه)، فاز1 (طراحی اولیه نقشه های معماری)، فاز2 ( طراحی دقیق با ارائه نقشه های اجرایی و جزئیات) فاز3 (مرحله پایانی پروژه)، در کاربری های بناهای مختلف، مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، آموزشی، درمانی و ... در کنار شما است و در طراحی و اجرای پروژه، شما را یاری می آنچه معمار انجام می دهد، پیش از آنکه تبدیل به یک بنا شود، باید پاسخی باشد به نهاد انسان و معماری فرایند ترکیب عظیمی است که هزاران کارکرد معین انسانی را به هم تلفیق می کند و همان معماری باقی می ماند. نیت معماری ایجاد هماهنگی میان جهان مادی و زندگی انسان است. معماری، اراده زمان است که به فضا تبدیل شده است. زنده، شاداب و جدید. از دل فرهنگ ها برمی خیزد و خود بهشی از فرهنگ می شود. اینکه معماری در لحظه‎ای از خلاقیت بوجود می‎آید، یک حقیقت انکارناپذیر است، زمانی که ذهن درگیر چگونگی تضمین استحکام یک ساختمان و نیز تأمین خواسته‎هایی برای آسایش و راحتی است، برای رسیدن به هدفی متعالی‎تر‎ از تأمین نیازهای صرفاً کارکردی برانگیخته می‎شود و آماده می‎گردد تا توانایی‎های شاعرانه‎ای را به معرض نمایش گذارد که ما را برمی‎انگیزانند و به ما لذت و سرور می‎بخشند. پروژه از خلق ایده آغاز و در مسیر رشد خود با تفکر معمار طراحی شده و با فن و تکنولوژی به اجرا در می آید و در نهایت با مدیریت جامع و کارآمد به بهره برداری می رسد گروه معماری ایوان با بهره گیری از برترین تخصص ها در زمینه های مختلف معماری ، دانش روز دنیا را با خلاقیت و نوآوری در هم آمیخته تا توانایی هایی خود را به بهترین نحو به خدمت گیرد و بیشترین رضایت را از کارفرمایان خود کسب کند. در گروه معماری ایوان جمعی از متخصصان گرد هم آمده اند تا با تبادل آراء و هماهنگی تیمی بنایی یگانه و معمارانه خلق می کنند. هر بنایی با هر کاربری می تواند چالشی نو در ذهن ما ایجاد کند و ما را به سوی ایده ای نو رهنمون سازد. درک صحیح از خواسته کارفرما همراه با مدیریت و برنامه ریزی جامع به کارفرما به عنوان سرمایه گذار پروژه کمک می کند که با صرف هزینه و زمان بندی منطقی و صحیح، پروژه معماری از لحظه آغاز تا زمان بهره برداری درست و اصولی پیش رفته و بهترین نتیجه را کسب کند. گروه معماری ایوان در زمینه های مختلف پروژه های معماری از فاز صفر (مطالعات و امکان سنجی پروژه)، فاز1 (طراحی اولیه نقشه های معماری)، فاز2 ( طراحی دقیق با ارائه نقشه های اجرایی و جزئیات) فاز3 (مرحله پایانی پروژه)، در کاربری های بناهای مختلف، مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، آموزشی، درمانی و ... در کنار شما است و در طراحی و اجرای پروژه، شما را یاری می رساند.